Privatlivspolitik

Her er nogle oplysninger, jeg skal give dig som klient i min praksis:

Jeg skriver journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om fx dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal.

Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade. Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Jeg sender oplysninger til betalere, hvis nogen (Sygesikringen, forsikring, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist. Jeg sender oplysninger til min revisor, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min revisor har tavshedspligt.

Din journal bliver opbevaret i et arkivskab under dobbelt lås, eller i et sikret journalsystem, der ligger hos en databehandler jeg har en aftale med.

Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere. Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.

Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du vil have en kopi.

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

DATAANSVARLIG:

Lykke Wagner

Psykolog

CVR. 25 36 13 69

Bymidten 4 A

3500 Værløse

telefon: 21 93 44 69

email: lykkewagner@protonmail.com

LOVE OG REGLER:

Om journaler:

Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Om samtykke til registrering af data:

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Om pligt til at underrette om fare:

Sundhedsloven paragraf 41.

Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel:

Serviceloven paragraf 153.

Om at klage over min behandling af dine oplysninger:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk