Jeg tilbyder

Jeg tilbyder psykologisk behandling ved sorg eller tab, traumatiske hændelser, depression, angst og stress.

Jeg er tilknyttet den offentlige sygesikring, der yder tilskud til psykologhjælp efter henvisning fra praktiserende læge og til følgende:

  • Røveri, volds-og voldtægtsofre
  • Trafik-og ulykkesofre
  • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
  • Personer ramt af en alvorlig, invaliderende sygdom
  • Pårørende ved dødsfald
  • Personer, der har forsøgt selvmord
  • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12.graviditetsuge
  • Personer, der inden det fyldte 18.år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
  • Personer over 18 år med en let til moderat depression
  • Personer i alderen 18-38 år med let til moderat angst eller OCD

Derudover tilbyder jeg psykoterapeutiske samtaler, der retter sig mod personlig udvikling, livsændringer, personlige mål i privatlivet eller arbejdslivet.

Jeg tilbyder rådgivning om børn og unges udvikling, samspilsproblemer, skilsmisse, forældremyndighed og samvær.

Den psykoterapeutiske behandling består i kortere eller længere samtaleforløb, og formålet kan være at få hjælp til at forstå nogle symptomer eller reaktioner og hjælp til at håndtere dem. Behandlingen tager udgangspunkt i klientens problematik og tilpasser sig klientens behov.

I nogle tilfælde behandles med EMDR metoden, hvor der er behov for behandling af traumer hos klienten.