Om psykolog Lykke Wagner

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 1987 og autoriseret af Psykolognævnet i 1995. Jeg har solid erfaring med psykologisk rådgivning, behandling og undersøgelse og har overenskomst med sygesikringen.

Siden 2002 har jeg haft fuldtidspraksis, hvor jeg modtager børn, unge og voksne i rådgivnings- og behandlingsforløb. Som tidligere børnesagkyndig ved civilretter har jeg desuden erfaring med rådgivning om samvær og forældremyndighed.

Jeg er terapeutisk efteruddannet inden for psykodynamiske retninger. Endvidere er jeg uddannet i EMDR metoden til behandling af chock/traume problematikker.

Efteruddannelse inden for børn-og unge området

2001-2003: Uddannelsesforløb i psykoterapi med børn og unge

2002: Specialistgodkendelse i Børnepsykologi

Efteruddannelse inden for voksen området

2005: Psykotraumatologi-teori og praksis

2005: Kriseintervention i teori og praksis

2007: Parterapi og mægling

2008: Psykofarmakologi

2009: Depressionsbehandling med Interpersonal Psykoterapi

2009: EMDR grundkursus 1

2010: EMDR grundkursus 2

2010-2012: Uddannelsesforløb i Relationel Psykoterapi

2012: Eksistentiel fænomenologisk efteruddannelse

2014: Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik

2017: Psykologiske tilbud til pårørende (til demensramte)

2019: Fokus på apopleksi, kranietraumer og demens

2020: Tilknytningsmønstre i behandlingsarbejde