Om psykolog Lykke Wagner

Autoriseret psykolog med mange års erfaring i psykologisk rådgivning, behandling og undersøgelse. Jeg har overenskomst med sygesikringen.

Uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet og løbende videreuddannet som autoriseret, klinisk psykolog.

Jeg er psykoterapeutisk uddannet inden for en psykodynamisk og eksistentiel forståelsesramme.

Endvidere er jeg grunduddannet i EMDR metoden til behandling af chock/traume problematikker.

Siden 2002 har jeg haft fuldtidspraksis og fra 2014 og frem har jeg haft praksis i Værløse, hvor jeg modtager børn, unge og voksne i rådgivnings- og behandlingsforløb.

Som børnesagkyndig i en årrække ved civilretter har jeg erfaring med rådgivning om samvær og forældremyndighed.

Psykolog Lykke Wagner (Cand.psych.aut.)